string(2) "20" Банки | Business Europe

Банки

Kредитиране - БНП Париба Лични Финанси

БНП Париба Лични Финанси - потребителско кредитиране БНП Париба Лични Финанси България е лидер в сферата на небанковото потребителско...

Адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 14

Банка - ЦКБ АД

Централна Кооперативна Банка - финансови и застрахователни услуги Централна Кооперативна Банка предлага финансови и застрахователни...

Адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 14

Банка - Societe Generale Експресбанк

Инвестиционна дейност, кредитиране, застрахователна дейност Мисията на Societe Generale Експресбанк е да подкрепя финансовите проекти на...

Адрес: Варна, бул. Вл. Варненчик 92 - Централен офис

Европейски Бизнес Център (EБЦ) на ING

От януари 2001г. в България функционира Европейският бизнес център (EБЦ) на ING. Основната цел е предоставянето на качествени банкови услуги...

Адрес: гр. София, София

Komerční banka

Komerční banka, a.s., (dále také KB nebo Banka): je mateřskou společností Skupiny KB (dále také Skupina) a je součástí mezinárodní skupiny Société Générale patří mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu...

Адрес: Praha, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Хеброс АД - Банка в Пловдив

Хеброс Банк е част от УниКредит Булбанк

Адрес: Пловдив, бул. Цар Борис IІІ Обединител 37

УниКредит Булбанк - Банки София

УниКредит Булбанк работи с физически лица, малки и средни предприятия, големи компании, международни дружества и т.н. Предлага...

Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7

Българо-американска кредитна банка АД, София

Българо-американска кредитна банка (БАКБ) предлага пълната гама финансови и банкови продукти и услуги, които са предназначени както за...

Адрес: гр. София, Ул. Кракра 16

Българска пощенска банка, София

Пощенска банка носи юридическото наименование Юробанк България АД, има клонове в цяла България и предлага сървеменно банкиране, както...

Адрес: гр. София, бул. Цар Освободител 14

Ейч Ви Би Банк Биохим АД, София

Ейч Ви Би Банк Биохим АД е част от УниКредит Булбанк, която работи с индивидуални клиенти, малък бизнес, частно банкиране и...

Адрес: гр. София, ул. Иван Вазов 1

Корпоративна търговска банка АД

Корпоративна търговска банка АД е българска банка, която работи с физически и юридически лица

Адрес: Доспат, ул. Първи Май 4

Българска банка за развитие, бивша Насърчителна Банка АД - Кредити за малкия и среден бизнес София

Българска банка за развитие се занимава с финансиране на малки и средни предприятия - експортно, оф-лендинг, оборотно, инвестиционно и...

Адрес: гр. София, ул. Дякон Игнатий 1