Водоснабдяване, Инженерна геология ГЕОКРЕДО ООД

Описание

ГЕОКРЕДО ООД предлага: Водоснабдяване от подземни води: Проучване за наличие на подземни води – порови и пукнатинни Изработка и изчисляване по схема на подходяща помпа Изчисляване на Санитарно Охранителни Зони Изработка на дренажи Изготвяне на документация за Узаконяване на сондажи за подземни води Водоползвания от подземни и повърхностни водни басейни Зауствания в подземни и повърхностни водни басейни Екипът ни се състои от петима специалисти с пълна проектанска правоспособност в областа на инженерната геология, хидрогеологията, геоекологията, геодезията и геофизиката. Звеното съществува от 2 години и е натрупало значителен професионален опит в областа на промишленото, гражданското и жилищно строителство. Реализираните международни проекти с участието на чужди инвеститори и проектанти е спомогнало за натрупването на опит при прилагането на Западните и Европейски стандарти и изграждане на международен имидж. Разполагаме с динамичен пенетрометър [DPL)] и нова геомагнитна апаратура с вградена GPS система. Обработката на данните се извършва със специализиран софтуер в подходящи и съвместими формати за ползване от проектантите. Предоставяме на бъдещите си клиенти, настоящи партньори и колеги комплексен завършен продукт на европейско ниво отговарящ на изискванията по ЕВРОКОД 7.

Използваме бисквитки за подобряване на функционалността на сайта. Ако продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с употребата им.
Научете повече