Геофизични изследвания - "Геотехника Инженеринг" ООД

Описание

Геофизични изследвания, инженерно-геоложки работи и полеви геомеханични тестове - "Геотехника Инженеринг" ООД

"Геотехника Инженеринг" ООД е специализирана да извършва геофизични изследвания, инженерно-геоложки работи и полеви геомеханични тестове. Също така специалистите от фирмата са квалифицирани да работят в областта на хидро-геоложките, геофизичните и лабораторни работи, които са необходими за правилното функциониране на компании, занимаващи се с хидротехническо, промишлено и гражданско строителство.

"Геотехника Инженеринг" ООД притежава необходимата апаратура за извършване на дейността си, което гарантира на клиентите й сигурност и спокойствие по отношение на качеството и сроковете на работа. Част от наличната техника за геофизични изследвания е: автосонди, стационарни сонди, мобилна мини сонда и други.

Инжeнерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания от "Геотехника Инженеринг" ООД

За да е пълен обхватът на дейността на фирмата, "Геотехника Инженеринг" ООД извършва инжeнерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, в които са включени следните специфични за сферата дейности:

 • Събиране, обработване и анализиране на информация, резултатите от която да послужат за адекватни заключения относно необходимите инженерно-геоложки работи за конкретния обект;
 • Изготвяне на становища, засягащи хидротехнически проблеми, след като са направени всички геофизични изследвания и полеви геомеханични тестове;
 • Изясняване на причините за различни филтрационни проблеми, що се отнася до язовирни стени;
 • Авторски надзор и експертизи в областта на геофизичните изследвания, инженерно-геоложките работи и полевите геомеханични тестове.

Видове изследвания в областта на геологията и геофизиката

Видовете изследвания в областта на геологията и геофизиката, извършвани от "Геотехника Инженеринг" ООД, са най-различни, но основните типове са следните:

 • Полеви геомеханични изследвания;
 • Полеви геофизични изследвания;
 • Сеизмични изследвания;
 • Полеви проучвателни работи;
 • Сеизмичен каротаж, инклинометрия
 • Проучвателно сондиране и вземане на проби на дълбочина до 150 м;
 • Сондажи и пиезометри;
 • Опитни филтрационни работи;
 • Изпитване на строителни конструкции и съоръжения.

За целите на своята дейност "Геотехника Инженеринг" ООД разполага със собствена, съвременно оборудвана изпитвателна лаборатория Земна и скална механика. В нея се извършват:

 • Земно-механични и скално-механични изпитвания;
 • Изпитвания на насипни строителни материали;
 • Изследване на добавъчни материали (пясък, чакъл и трошен камък) за пътното строителство;
 • Ултразвукови изследвания и други.
Използваме бисквитки за подобряване на функционалността на сайта. Ако продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с употребата им.
Научете повече