Инженерни решения Гилд Инженеринг и Ко ООД

Описание
Гилд Инженеринг и Ко ООД предлага на Вашето внимание инженерни решения - високоефективни решения за защита, укрепване и строителство на габионни съоръжения, защитни мрежи прилагащи се като ефективни защити /бариери/ от природни бедствия, дадености или инженерни мероприятия и използващи се за: укрепване на речни корита, язовири, диги, ЖП съоръжения, подпорни стени, пропадащи пътища, защита на мостове от ерозия, населени пунктове, каменопади, армировка на почвите и терените, свлачища, снежни лавини и много други природни придобити или съществуващи дадености, като всъщност съоръженията освен, че гарантират голяма надеждност, ефективност и ниска себестойност и доукрасяват природния ландшафт. Услуги, дейности и работи, които извършва Гилд Инженеринг и Ко: Проектиране, изпълнение и инженерна поддръжка на проектите и стадиите на проектиране и строителство, включително чертежи, технически и финансови разчети; Изпълнение на проектирани съоръжения от габионни конструкции; Доставка на всички видове мрежи и крепежни елементи към тях; Участие в държавни търгове за проектиране и строителство по ЗОП, както и при възникване на форс мажорни обстоятелства, свързани с природни бедствия; Техническа помощ на строителни обекти от специфичен тип; Консултации, свързани със специализиране на методите за различен вид укрепителни мероприятия и специфични обекти; Организиране на семинари за да бъдат по-добре представени новите тенденции, свързани с технологията на нашата работа в областта на всякакъв вид габионни конструкции. Хидро строителство Хидро и топло изолации Инженерни решения за укрепване на свлачища и каменопади Отводнителни канали и дренажи Строително-ремонтна дейност Продукти, предлагани от Гилд Инженеринг и Ко ГАБИОНИ - това са конструкции направени във формата на паралелепипед от метални мрежи двойноусукани с шестоъгълни отверстия, разделени на секции със специални диафрагми. Телта от която се произвеждат мрежите има плътно цинково покритие или покритие тип GALMAC. По краищата габионите се уплътняват с тел с по-голям диаметър от мрежата. Тези конструкции се запълват с камъни на строителни площадки, оформят се гъвкави конструкции във вид на подпорни стени, облицовка на водостоци и др. при контролиране ерозията на почвените слоеве. Защитни мрежи Система ГЕОВЕБ MAKOL system - В днешно време, динамично развиващата се строителна индустрия, предявява все по – нови изисквания към строителните материали и технологии. Представяме ви новите решения за укрепване на армировъчни и земни конструкции – системата МАКОЛ.Системата МАКОЛ е комбинирана армирана конструкция, която се състои от лицеви облицовъчни бетонни блокчета, а също така и от слой геосинтетика, която служи за армировка на земния пласт. Блокчетата на системата МАКОЛ са направени от високоякостен бетон с отвори за съединителни скоби и тежат 40,5 kg / блокче. БИОМАТ е материал, който защитава повърхностния слой от ерозия и възстановяване на тревния чим на покрития слой. БИОМАТ се състои от разни видове естествени биоразлагащи се влакна, които са прикрепени към полипропиленова или конопена мрежа. БИОМАТ, това е добра защита от дъжд и ветрове още повече, че при разлагане на естествените влакна на биомата те се явяват, като торове за почвата. ГЕОТЕКСТИЛ е нетъкан термосвързан или иглопробивен водопропускващ материал със значителен срок на употреба, висока якост и хидравлически свойства. Използва се за разделяне на почвени слоеве, направа на дренажи и армиране на насипи. ГЕОТЕКСТИЛ с висока водопропускливост – намират приложение там където се изисква бързо отвеждане на съществуващи води. ГЕОРЕШЕТКИ това са едностранни или двустранни плоски решетки с променящи се отверстия. Произвеждат се на базата на полимерни материали. Приемата натоварвания в две и повече направления. ГЕОРЕШЕТКИТЕ се използват за подобряване структурните свойства на насипи, разпределение на натоварването в грунда /почвения слой/ и армиране на склонове. При армиране на грунда ГЕОРЕШЕТКИТЕ се комбинират с двойноусукани мрежи в т.ч. със системите ТЕРАМЕШ и ЗЕЛЕН ТЕРАМЕШ. Гамата КМат е цялостна и здрава система, от антиерозионни геомрежи, които могат да бъдат произведени с различна дебелина и структура. За специфични приложения могат да бъдат изготвени в съчетание с различни фиксиращи елементи, филтри и армиращи материали. Система ТЕРАМЕШ – това е екологична модулна система за армиране на почвените слоеве. Използва се за укрепване на неустойчиви почвени пластове, укрепване на склонове и сипеи. При формиране, конструктивните модули на системата ТЕРАМЕШ се разполагат в хоризонтални слоеве. Стъпката на армиране се определя в зависимост от проекта за обезпечаване устойчивостта на почвените пластове. Лицевата страна на системата ТЕРАМЕШ се прави във вид на клетъчни габиони и се запълва с камъни. Може също така да се подобри и външният вид на лицевата страна, като се засадят различни видове. Стоманената телена мрежа, която се използва при системите ТЕРАМЕШ, се прави само от тел с плътно поцинковано покритие или с тел с покритие от GALMAC и допълнително ПВХ покритие. Покритието от ПВХ защитава телта и обезпечава голяма устойчивост към химически, механически и корозийни повреди. Инженерни решения от Гилд Инженеринг и Ко Инженерният опит на Гилд Инженеринг и Ко при проектирането и производството на габионните и други укрепващи конструкции, намира корените си в Италия, в далечната 1893 г. От тогава до сега дейността е на основата на принципите: високо качество,дълтовечност /издръжливост/ и екологична безопасност. Ние се специализирахме в разработването на ефективни решения свързани с природозащитни действия, касаещи защитата на почвените слоеве от ерозия, като се съхрани обкръжаващата действителност на околната среда и обезпечи най-вече ефективността на издържливост на съоръженията. Инженерно – екологични решения: Гравитационни подпорни стени - Клетъчните габиони са обемни кон- струкции, които се подготвят в завод- ски условия и са направени от мрежи двойно усукани и запълнени с камъни Те образуват гъвкави,пропускливи структури във вид на подпорни стени и в същото време се сливат с естествената околна среда и стават част от природния ландшафт. Армироване на почвени слоеве и укрепване на склонове - При натоварване повечето почвени слоеве се повреждат, като нарушават структурата си. Създали сме надеж- ден метод за армиране и укрепване на такива участъци със специални материали с повишена здравина и устойчивост на масивните склонове. Хидротехнически и биоинженерни решения. Контрол на ерозията - Ефективността на продукцията на компанията в сферата на хидра-влическите и противоерозийни работи са проверени в многогодишните опити по всички обекти, които са изпълнявани във всички точки на света, като се съобразяваме с всякакви климатични пояси и сложностите, произтичащи от различните условия на работата. Биоинженерните решения позволяват още по-дълбоко решаване на еколо-гичните задачи във всяка фаза от строителството. Защита от каменопади /сипеи/ - Един от най-надеждните начини в борбата със сипеите и каменопадите в планинските участъци и железопътните линии се явява използването на специални мрежи – двойноусукани, а така също и противосипейни панели. Армировка на автомобилни пътища - Засега една от най-актуалните задачи в пътното строителство се явява премахването на коловозите и появилите се цепнатини в шосетата. Ние предлагаме ред решения, позволяващи с успех да се решат гореописаните проблеми и едновременно с това да се увеличи срока на използване на шосейните пътища, като се намали разходът за тяхната експлоатация; Архитектура и дизайн - Габионните технологии намират все по-голямо приложение в сферата на архитектурните решения; Вече над четиридесет години в европейските страни, както и по целия свят през последните тридесет години се монтират подобни съоръжения, които съкращават финансовите загуби от стихийните бедствия, предотвратяват преждевременно неотложни строително-инженерни мероприятия и снижават капиталовите разходи за изграждането и укрепването на отделните строителни обекти. Съоръженията, които Ви предлагаме в момента се използват и монтират от водещи европейски компании, като: EurorockS.p.A (Италия); E.I. MONTAGNE (Франция); SICMILANOS.r.l. (Италия) и не на последно място водещия лидер в международен аспект в този бранш МЕЖДУНАРОДНА ИНЖЕНЕРИНГОВА ГРУПА MACCAFERRILtd., която работи в цял свят и разполага с офиси в 72 страни: Италия, Фрнция, Германия, Великобритания, САЩ, Канада, Бразилия, Чили, Аржентина, Колумбия, Коста Рика, Перу, Мексико, Индия, Индонезия, Тайланд, Австралия, Нова Заландия, Русия, Украйна. Технологията ни съответства на следните международни стандарти: ASTMA 975-97- EN 10 223-3 - EN 10244-2 и руския ГОСТ - Р 52132-2003.
Използваме бисквитки за подобряване на функционалността на сайта. Ако продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с употребата им.
Научете повече