Митническа Агенция Бетима ООД

Описание
Митническа Агенция Бетима ООД притежава постоянно разрешение за митнически агент №405-2/ 11.05.2006 г. издаден от Министерство на Финансите. Митническа Агенция Бетима ООД гарантира конфиденциалността на информацията. Митническа Агенция Бетима извършва следните услуги: Митнически услуги - Лицензиран митнически агент, оформяне на митнически документи, представителство пред митническите власти на РБ, изготвяне на документи и водене на отчетност при поставяне на стоки под митнически икономически режим - Активно усъвършенстване, Временен внос, Пасивно усъвършенстване, гарантиране на транзитни операции. Изготвяне и заверка на сертификати за произход. Интрастат услуги - изготвяне на документи за пристигане и изпращане на стоки от и за ЕС, водене на електронни дневници, съставяне и подаване по електронен път на месечни отчети/ декларации. Представителство пред компетентните органи във връзка с Интрастат - Подаване и подписване на електронни изявления по електронен път от името на клиентите, както и приемане на електронни изявления, издавани от органите на НАП и другите компетентни органи до клиентите. Митнически услуги предоставяни от Бетима ООД гр. Ловеч Изготвяне на всички митнически документи, касаещи външнотърговската дейност на фирмите Консултации по всички външнотърговски операции и режими Митническо представителство и освобождаване на стоки и товари под митнически контрол Изготвяне и заверка на сертификати за движение на стоките EUR.1, ATR Изготвяне на всички видове транспортни документи (TIR, CMR, CIM, и др.) Коректно и точно създаване на документи за продажба на стоки и услуги съгласно действащите международни спогодби – Invoice, Proforma Invoice, Packing List, и др. Изготвяне и заверка на Сертификати за произход – Certificate of origin, Certificate of origin Form A. Гарантиране на транзитни операции (T1) Изготвяне и електронно деклариране на ОДН, ОДВ. Изготвяне и заверка на Документ за общностен статут на стоките – T2L Изготвяне на Интрастат декларации и електронното им деклариране пред НАП
Използваме бисквитки за подобряване на функционалността на сайта. Ако продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с употребата им.
Научете повече