Политически партии и клубове, Обществена и политическа дейност

Бирената Партия на България

БИРЕНАТА ПАРТИЯ е самостоятелна, независима и доброволна организация с повече от идеална цел, която...

Адрес: гр. София, Голяновци, общ. Костинброд