Посолства, Консулства, Дипломатически мисии

Промоция на търговията и инвестициите към Посолството на Република Полша

Отделът за промоция на търговията и инвестициите към Посолството на Република Полша в България работи...

Адрес: гр. София, ул. Битоля 6