Сондажи за вода, Геоложки проучвания Хидроресурс ЕООД

Описание
Хидроресурс ЕООД гр. Благоевград е с предмет на дейност сондиране, хидро и инженерно-геоложки проучвания, изграждане на сондажни тръбни кладенци, оборудване с помпи, хидрофорни системи прокарване на геотермални сондажи и термопомпени системи. Изграждане на сондажни тръбни кладенци Роторно сондиране с водноглинеста промивка с триролкови длета с диаметър от 59 до 500мм в скали, валуни, глини и пясъци. Сондажните апаратури са монтирани върху стандартни товарни автомобили. Дълбочината на сондиране е до 700м. Видове сондажи: Водоснабдителни сондажи за жилищно и промишлено водоснабдяване Ядкови сондажи за проучване на земна основа и полезни изкопаеми Геотермични сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации Пиезометри за проследяване състоянието на подземните води Пилоти за укрепване на неустойчиви терени и слаба земна основа Инженерно-геоложки проучвания на земна основа Прокарване на ядкови проучвателни сондажи с диаметър от 59 до 168мм. Опробване и анализ на пробите в лицензирани лаборатории. Оценка носимостта на земната основа за жилищно строителство, промишлено строителство, пътно строителство, хидротехническо строителство. Оценка на устойчивостта на наклонени терени и проучване на свлачища. Изготвяне на инженерногеоложки доклади. Хидрогеоложки проучвания и добив на подземни води Комплексно проучване по архивни данни и полеви изследвания за оценка наличието на подземни води. Установяване на хидродинамичните и пиезометрични параметри на хоризонта в района на проучването. Извършване на опитно-филтрационни тестове след изграждане на водовземните съоръжения с потопяеми помпи, водонагнетяване и водоналиване. Опробване и анализ на подземните води и извършване на хидрохимична оценка.
Използваме бисквитки за подобряване на функционалността на сайта. Ако продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с употребата им.
Научете повече