Добив и преработка на инертни материали Дунавски драгажен флот АД

Описание

Основната дейност на Дунавски драгажен флот АД е добив и преработка на инертни материали от р. Дунав. Фирмата се занимава с транспортиране на въглища, руда, желязо и дървесина по река Дунав.

  • Добивът на инертни материали (речна баластра и речен пясък) от Дунавски драгажен флот АД се извършва с дълбачка Тунджа - многокофова дълбачка с производителност около 650 тона/час.
  • Добитото количество се товари на несамоходни секции от серията 19 000 с товароподемност 1 900 т. всяка.
  • Секциите се транспортират с корабите на дружеството до разтоварището на същото.
  • Там се разтоварва с порталните пристанищни кранове и подава за преработка в ТМСИ (трошачно-миячно сортировъчна инсталация).
  • Готовата продукция (инертни материали) се товари с товаръчни машини на автомобили, а чрез т. н. Товарен участък - система от ГТЛ (гумено-транспортни ленти) и саморазтоварища бункери - на вагони - маневрирани със собствен дизелов локомотив върху собствен индустриален ЖП коловоз.

Дунавски драгажен флот АД има най-големите в България капацитетни възможности за добив до 800 х. тона инертни материали годишно и преработка до 500 х. тона. Разполага и със складова база за инертни материали в гр. Тутракан.

Освен добива и преработката на инертни материали Дунавски драгажен флот АД е с възможности за транспортиране на масови товари (руда, въглища, желязо, дървен материал) по р. Дунав, както и с възможности за товаро-разтоварни операции собствения му лиман, а също така и за извършване на специфични хидротехнически дейности по река Дунав.

Дунавски драгажен флот АД разполага с регистрирано пристанище с регионално значение.

Фирмата работи успешно както за вътрешния пазар, така и за външния, предоставяйки транспортни услуги на фирми от страни, имащи излаз на р. Дунав.

Понастоящем в ДДФ-АД-Русе работят над 100 човека персонал работници и служители. Изпълнителен директор е инж. Валери Иванов.

Фирмата за добив и преработка на инертни материали Дунавски драгажен флот АД е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2000.

Дунавски драгажен флот АД, гр. Русе води началото си като самостоятелно юридическо лице от 01.12.1962 г., когато с ПМС № 175 м. октомври 1962 г. е създадена с предмет на дейност: Добив на инертни материали от р. Дунав.

Със 162-ро разпореждане на МС от 02.03.1963 г. функционира като Държавно предприятие Дунавски драгажен флот със седалище гр. Русе. През следващите години предприятието се развива и работи самостоятелно през различни преустройства и пререгистрации до настоящия момент като Дунавски драгажен флот АД гр. Русе.Използваме бисквитки за подобряване на функционалността на сайта. Ако продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с употребата им.
Научете повече