Отопление, Газификация ET Димитър Михайлов

Описание

ET Димитър Михайлов е фирма, която съществува от 1992 г. и развива дейност в областта на отоплението и газификацията. Фирмата предлага както проектиране, така и изпълнение на газови инсталации - промишлени и битови, и наразпределителни газопроводи, а също и монтиране и доставка на газови котли.

От 2007 г. фирмата има безсрочно удостоверение по чл. 36 от ЗТИП. Тя е вписана в регистъра на ДАМТН на лицата, които поддържат, ремонтират и преустройват съоръжения с повишена опасност с регистрационен №В076, като лице, извършващо поддържка, преустройство и ремонт на съдове, които работят под налягане, тръбопроводи за гореща вода и водна пара, водогрейни и парни котли, газови инсталации и съоръжения, горивни уредби и газови уреди за втечнени въглеводородни газове и природен газ. 

От месец октомври 2008 г. фирма ЕТ Димитър Михайлов е вписана в Централния професионален регистър на строителя, като получава удостоверения за следните строежи с обхват: Първа група - четвърта категория, пета категория, Трета група - трета категория. 

ET Димитър Михайлов - продукти и услуги

Газификация - изграждане, проектиране, поддържка, преустройство и ремонт на инсталации – вътрешни, сградни и промишлени, разпределителни газопроводи за природен газ и втечнени въглеводородни газове. 

  • Заваряване - на изделия от алуминий
  • Котли - газови водогрейни котли на марките TESY и TERMOMAX, както и сервизно обслужване 
  • Метални изделия - изработка
  • Отопление - изграждане и проектиране на отоплителни системи 
  • Съдове под налягане - ремонт, преустройство, поддръжка
  • Проверка - настройване и ремонт на предпазно-изпускателни клапани.
Използваме бисквитки за подобряване на функционалността на сайта. Ако продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с употребата им.
Научете повече